Algemeen

Lees en bekijk de volgende algemene voorwaarden aandachtig voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, gelieve de informatie op deze website te verlaten en te negeren. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dienovereenkomstig dient u deze pagina altijd te bekijken voordat u deze website en/of diensten gebruikt om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt waaronder u toegang tot deze website en/of diensten wordt verleend.


Gebruik van onze website

Bij het gebruik van deze website is het verboden om informatie, producten of diensten die op deze website zijn verkregen of bekeken, te wijzigen, te verspreiden, door te sturen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen. U mag echter wel materiaal op deze website weergeven, downloaden of afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt of dat u geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsmededelingen verwijdert. Elk ander gebruik van de informatie op deze website is verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Gebruik van informatie

De informatie op deze website is niet bedoeld om een diagnose te stellen van een medische aandoening of ziekte. Raadpleeg altijd uw arts rechtstreeks met betrekking tot een gezondheidsprobleem, medische aandoening of ziekte, en voordat u nieuwe medicatie neemt of de dosering van medicijnen die u momenteel gebruikt wijzigt. Lees altijd zorgvuldig de informatie die bij uw medicijnen wordt geleverd. Wij behouden ons het recht voor om eventuele onnauwkeurigheden of typografische fouten in de informatie op deze website te corrigeren en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Informatie kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving en de prijzen en beschikbaarheid van goederen en diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 


Intellectueel eigendom 

Wij bezitten het auteursrecht op al het materiaal dat op de site verschijnt. U heeft het recht om het materiaal op de site op te slaan, te downloaden en te gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik en onderzoek. U gaat ermee akkoord dit materiaal niet te herpubliceren, te herverdelen of op andere wijze beschikbaar te stellen aan een andere partij of het beschikbaar te stellen op een website, online service of bulletin board van uw eigen of van een andere partij, of het beschikbaar te stellen op papier of op andere media zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


Beschikbaarheid van onze website


Het materiaal op de website is uitsluitend bedoeld voor personen die vragen stellen over de producten of diensten van de website. Als u de website niet voor dergelijke doeleinden bezoekt, mag u de website niet gebruiken. Wij zijn over het algemeen 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar voor gebruikers.